www.ajk.am
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ / ԱԺԿ վարչության անդամներ`

ԿԱՄՈ ՎԻԿՏՈՐԻ ԵՓՐԵՄՅԱՆ


Անձնական տվյալներ

~ Ծննդյան տարեթիվ և վայր` 7 Նոյմեբերի 1962թ., Նախիջևանի ԻԽՍՀ, Շահբազ ավան

Կրթությունը

~ 1969 - 1979թթ. միջնակարգ դպրոց
~ 1979 - 1991թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն

~ 1981 - 1983թթ. ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում
~ 1983 - 1984թթ. աշխատել է կինոմեխանիկ, ֆրեզերագոծ
~ 1991 - 1994թթ. ԱՊՀ երկրներում զբաղվել է տնտեսական գործունեությամբ
~ 1994 - 1997թթ. "21-րդ դար" ՓՁ-ում աշխատել է որպես ապրանքագետ
~ 2000 - 2002թթ. ՀՀ Պետական գույքի կառավարման նախարարությունում աշխատել է որպես գլխավոր մասնագետ

Կուսակցական գործունեություն

~ 1996 - 2000թթ. ԱԺՄ Արտաշատի տարածքային կազմակերպության նախագահ
~ 2001թ-ից ԱԺԿ հիմնադիր անդամ