English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
II. ԱԺԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  III. ԱԺԿ ԱՆԴԱՄԸ
  IV. ԱԺԿ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
  V ԱԺԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
  VI. ԱԺԿ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  VII ԱԺԿ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
  VIII. ԱԺԿ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

II. ԱԺԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6. Ի կենսագործումն իր նպատակների ԱԺԿ-ն իրականացնում է հետևյալ խնդիրները`

- օրենսդրությամբ չարգելված ձևերով ու միջոցներով, Հայաստանում և սփյուռքում իրականացնում է իր գաղափարախոսության քարոզչություն` նպաստելով ՀՀ քաղաքացիների քաղաքական գիտակցության բարձրացմանն ու հասարակական կարծիքի ձևավորմանը,
- մասնակցում է ՀՀ պետական և ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ու այդ եղանակով ձևավորված մարմինների գործունեությանը,
- մշտապես հանդես է գալիս ճշմարիտ ու անաչառ տեղեկատվությամբ` աջակցելով քաղաքացիների քաղաքական իրավունքների իրականացմանը և հասարակության ու պետության միջև կապի կայացմանը,
- կարող է միավորվել այլ կուսակցությունների հետ` ստեղծելով միություններ, դաշինքներ և այլն,
- կապեր է հաստատում օտարերկրյա կուսակցությունների, ոչ պետական կազմակերպությունների ու դրանց միջազգային միավորումների հետ,
- Հայաստանի քաղաքական, իրավական, սոցիալ–տնտեսական ու մշակութային զարգացումների վերաբերյալ հիմնարար առաջարկություններ է ներկայացնում պետական իրավասու մարմիններին և հետամուտ է լինում դրանց ընդունմանն ու կենսագործմանը,
- օրենսդրությանը համապատասխան կազմակերպում է ժողովներ, հանրահավաքներ, ցույցեր և զանգվածային այլ միջոցառումներ,
- հիմնում է զանգվածային լրատվության միջոցներ,
- իրականացնում է իր կանոնադրական նպատակներին, խնդիրներին և ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ գործունեություն:

  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804690 / 728157