English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
  II. ԱԺԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  III. ԱԺԿ ԱՆԴԱՄԸ
  IV. ԱԺԿ ՂԵԿԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
  V ԱԺԿ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
VI. ԱԺԿ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  VII ԱԺԿ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
  VIII. ԱԺԿ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

VI. ԱԺԿ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

35. ԱԺԿ-ն, համաձայն օրենքի, որպես սեփականություն կարող է ունենալ շինություններ, դրամական, փոխադրական միջոցներ, այլ գույք, որոնք անհրաժեշտ են իր ծրագրային և կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար:

36. ԱԺԿ սեփականությունը գոյանում է անդամավճարներից, նվիրատվություններից, սահմանված կարգով իրականացված գործունեությունից և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:

37. ԱԺԿ-ն կարող է վարկային հիմունքներով կամ վարձակալության պայմանագրով օգտագործել այլ կազմակերպությունների ու քաղաքացիների գույքը:

38. ԱԺԿ գույքի սեփականատերը կուսակցությունն է: ԱԺԿ անդամը ԱԺԿ սեփականության նկատմամբ բաժնի իրավունք չունի:

39. ԱԺԿ-ն իր սեփականությունը և իր օրինական տիրապետության տակ գտնվող այլոց սեփականությունը կարող է օգտագործել միայն իր ծրագրային և կանոնադրական խնդիրների իրագործման համար.

40. ԱԺԿ գույքի կառավարումը` այդ թվում նաև տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների օգտագործման տրված գույքը օգտագործվում է անհատույց: ույքի նկատմամբ գործարքներ կատարելու իրավունք ունի միայն կուսակցության վարչության նախագահը:

  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804688 / 728155