English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
  ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ
  ԱԺԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`
  1. Քաղաքական համակարգ
2. Տնտեսություն
  3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ
  4. Ժողովրդագրություն
  5. Բնապահպանություն և քաղաքաշինություն
  6. Արտաքին հարաբերություններ
  7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
  8. Հայաստան - Սփյուռք

2. Տնտեսություն

Տնտեսական բարեփոխումների հիմնական նպատակն է ստեղծել տնտեսվարող սուբյեկտների իրավահավասարություն և հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովող, ժամանակակից աշխարհում մրցունակ, գիտական ներուժի վրա հիմնված և տեղեկատվական հասարակությանը բնորոշ տնտեսություն։


2.1. Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն խնդիրներից են՝

- որակական տնտեսական աճը, որի արդյունքում տնտեսությունը հնարավորինս արագ կբավարարի Եվրամիության անդամակցության պահանջներին.
- համաշխարհային շուկայում ուրույն տեղի ապահովումը` միաժամանակ պահպանելով ազգային անվտանգությունից բխող տնտեսական անկախությունը.
- տնտեսության ստվերային հատվածի կտրուկ նվազեցումը և այդ հատվածի իշխանության հետ սերտաճումից ազատվելը.
- արդյունավետ հարկային վարչարարության ապահովումը.
- հակամենաշնորհային և բնական մենաշնորհի պետական կարգավորման արդյունավետ քաղաքականության իրականացումը.
- արտադրության և ծառայությունների հավասարաչափ բաշխումը հանրապետության ամբողջ տարածքում (տնտեսության ապակենտրոնացումը).
- զբաղվածության և տեղական արտադրության խթանումը, միջազգային շուկայում հայրենական արտադրանքի մրցունակության բարձրացումը.
- բարենպաստ ներդրումային միջավայրի ձևավորումը.
- գյուղատնտեսական կայուն զարգացող հատվածների և գյուղական բնակավայրերում արտադրությունների (այդ թվում` ոչ գյուղատնտեսական) ստեղծումն ու զարգացումը.
- արդյունավետ ֆինանսական շուկաների կայացումը.
- փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը։


2.2. Տնտեսական խնդիրների լուծումը իրավական պետության կայացման հետ զուգահեռ ենթադրում է՝

- ռազմավարական գիտատեխնիկական և տնտեսական նպատակային համալիր ծրագրերի մշակում և իրականացում՝ ուղղված տնտեսության քիչ նյութատար ու գիտատարության բարձր մակարդակ ունեցող և հեռանկարային ուղղությունների (ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, կենսատեխնոլոգիան, նանոտեխնոլոգիան) զարգացմանը.
- Հայաստանը տարանցիկ երկիր դարձնելու նպատակով Իրանի հետ Հայաստանի տարածքով անցնող ավելի հզոր գազամուղի, ինչպես նաև նավթամուղի և երկաթգծի կառուցում, միաժամանակ ջանքեր գործադրելով Գյումրի-Ղարս և աբխազական երկաթգծերի վերագործարկման ուղղությամբ.
- նոր, ժամանակակից և անվտանգ ատոմակայանի կառուցում, որի հզորությունը կապահովի էլեկտրաէներգիայի արտահանում.
- ինովացիոն տնտեսության կայացմանն ուղղված քաղաքականություն, այդ թվում` վենչուրային հիմնադրամների ստեղծում.
- տնտեսական բոլոր բարեփոխումների ընդունումից առաջ դրանց սոցիալական և էկոլոգիական հետևանքների համալիր վերլուծություն:


2.3. Տնտեսական խնդիրների լուծումները ենթադրում են պետության կողմից տնտեսական լծակների (սուբսիդիաներ, վարկեր, հարկային արտոնություններ) վրա հիմնված կարգավորում։
  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804663 / 728130