English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
  ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ
  ԱԺԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`
  1. Քաղաքական համակարգ
  2. Տնտեսություն
3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ
  4. Ժողովրդագրություն
  5. Բնապահպանություն և քաղաքաշինություն
  6. Արտաքին հարաբերություններ
  7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
  8. Հայաստան - Սփյուռք

3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ

Մտավոր և հոգևոր ներուժն է Հայաստանի զարգացման հիմքը, ինչը ենթադրում է պետության և հասարակության հատուկ վերաբերմունք գիտությանը, կրթությանը և մշակույթին։

3.1. Գիտական և բուհական համակարգերի բարեփոխում (մասնավորապես իրական ինքնավարության և ստեղծագործական ազատության երաշխիքների ապահովում) և ինտեգրացում համաշխարհային համակարգերին։

3.2. Գիտություն-կրթություն կապի ստեղծում. լավագույն գիտնականները պետք է դասավանդեն բուհերում, իսկ բուհերը դառնան ժամանակակից գիտական կենտրոններ:

3.3. Գիտություն-արտադրություն կապի խթանում, մասնավորապես տեխնոպարկերի տիպի ենթակառուցվածքների, վենչուրային հիմնադրամների ձևավորման խթանում՝ պետական և մասնավոր ֆինանսական ու նյութական միջոցների ներգրավմամբ։

3.4. Գիտական և տեխնոլոգիական հեռանկարային ուղղությունների զարգացումը խթանող համալիր ծրագրերի մշակում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, կենսատեխնոլոգիային և նանոտեխնոլոգիային։

3.5. Հանրակրթական ուսուցման ծրագրերի և մեթոդների համապատասխանեցում ժամանակակից պահանջներին. առողջ սերնդի հայեցի դաստիարակություն՝ հիմնված ազգային և համամարդկային արժեքների վրա։

3.6. Մշակութային ժառանգության պահպանմանը, զարգացմանը և արտերկրում քարոզմանն (այդ թվում՝ ինտերնետային ցանցով) ուղղված համալիր ծրագրերի իրագործում։

3.7. Մշակութային, կրթական և գիտական կյանքի ապակենտրոնացում. մայրաքաղաքից դուրս գտնվող մշակութային, կրթական և գիտական օջախների պահպանում ու զարգացում և նորերի ստեղծման խրախուսում։

3.8. Պետական հոգատարություն հայագիտության զարգացման, հայոց լեզվի ուսուցման և որպես պետական լեզու կիրառման, ինչպես նաև համակարգչային ցանցում տեղադրման խնդիրներում։
  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804683 / 728150