English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
  ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ
  ԱԺԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`
  1. Քաղաքական համակարգ
  2. Տնտեսություն
  3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ
4. Ժողովրդագրություն
  5. Բնապահպանություն և քաղաքաշինություն
  6. Արտաքին հարաբերություններ
  7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
  8. Հայաստան - Սփյուռք

4. Ժողովրդագրություն

Հայաստանն իր ժողովրդագրական ցուցանիշներով դարձել է մեր տարածաշրջանի ամենախոցելի երկիրը` ամենացածր բնական աճ (բացասական), ամենացածր ծնելիություն (հեռու է բնակչության վերարտադրումն ապահովելուց), ամենաարագ ծերացող հասարակություն (աշխատունակ և թոշակային տարիքի մարդկանց նվազող հարաբերակցություն):
Դեռևս շարունակվում է ժամանակին մեծ թափ առած արտագաղթը` հիմնականում աշխատունակ և երիտասարդ տարիքի մարդկանց: Արտագաղթի հետևանքներից է նաև ամուսնական տարիքի կանանց և տղամարդկանց թվերի անհավասարությունը:
Հայաստանի “ժողովրդագրական փոսը” հաղթահարելու և դրա հետևանքները մեղմելու քաղաքականությունը պայմանավորված է երկու առկա բացասական գործոնների հաղթահարմամբ: Առաջին գործոնը հոգեբանականն է. մարդն օտարված է իշխանությունից, անպաշտպան է, իրեն չի զգում երկրի տեր և ընդհանուր նպատակների իրականացման մասնակից ու չունի հավատ ապագայի նկատմամբ: Երկրորդ գործոնը համապատասխան ծրագրեր իրականացնելու համար բյուջեում բավարար գումարների բացակայությունն է:
ԱԺԿ ծրագրում ամրագրված քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների իրականացումը հնարավորություն կտա հաղթահարել նշված բացասական գործոնները և դրան զուգընթաց կապահովի հետևյալ ուղղություններով ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը:


4.1. Ծնելիության բարձրացում. միակ ուղղությունն է, որի հաջողությունը երաշխավորում է և՛ բնակչության աճը, և՛ հասարակության արագ ծերացման կանխումը: Ծնելիության խթանման ծրագիրը ենթադրում է պետական աջակցություն երիտասարդ և բազմազավակ ընտանիքներին`

- երեխայի ծնունդը խրախուսելու,
- բնակարաններով ապահովելու,
- ծնողների աշխատանքային ժամերին նախադպրոցական և տարրական դպրոցի հաստատություններում երեխաների ժամանցը կազմակերպելու,
- մայրերի առողջապահական, արձակուրդային և կրճատված աշխատանքային օրվա խնդիրները կարգավորելու,
- նպաստներ, արտոնյալ և անհատույց վարկեր տրամադրելու
և այլ հարցերում:


4.2. Ներգաղթի խթանում` գիտակցելով, որ ներգաղթը կարող է լուծել երկրի բնակչության աճի խնդիրը, սակայն ի վիճակի չէ լուծելու հասարակության ծերացումը, իսկ ներգաղթը խթանող մթնոլորտը կնպաստի նաև ծնելիության բարձրացումը: Այդ պայմաններում դրական դերակատարում կունենա երկքաղաքացիության ինստիտուտը:


4.3. Ժողովրդագրական փոսի բացասական հետևանքները հաղթահարելու և մեղմելու ծրագրերը ներառում են.

- կենսաթոշակային ապահովման ինստիտուտի և ծերերի բուժսպասարկման ու խնամքի խնդիրները լուծող առողջապահական և սոցիալական բարեփոխումները` հաշվի առնելով աշխատունակ և թոշակային տարիքի մարդկանց նվազող հարաբերակցությունը (որը գործազրկության պատճառով ավելի ցածր է).
- կրթադաստիարակչական համակարգերի և ծրագրերի բարեփոխումներ` հաշվի առնելով միայնակ ծնող ունեցող երեխաների աճող տոկոսը.
- քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի ձևավորում և բանակի արմատական բարեփոխումներ` պայմանավորված զորակոչային տարիքի երիտասարդների տարեցտարի նվազող թվով, ուղղված ժամանակակից կապի միջոցներով հագեցած, արագ արձագանքող, պրոֆեսիոնալ կորիզով բանակի ստեղծմանը և վտանգի դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության ուժերով բանակի արագ համալրմանը:
  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804694 / 728161