English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
  ԱԺԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
  ԱԺԿ ԿԱՐԳԱԽՈՍԸ
  ԱԺԿ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ`
1. Քաղաքական համակարգ
  2. Տնտեսություն
  3. Գիտություն, կրթություն, մշակույթ
  4. Ժողովրդագրություն
  5. Բնապահպանություն և քաղաքաշինություն
  6. Արտաքին հարաբերություններ
  7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
  8. Հայաստան - Սփյուռք

1. Քաղաքական համակարգ

Քաղաքական համակարգի բարեփոխումների հիմնական նպատակը (և այդ նպատակին հասնելու չափանիշը) անձնիշխանական պետությունից հնարավորինս արագ անցումն է կայացած ժողովրդավարական պետության, ինչը ենթադրում է.


1.1. Նոր Սահմանադրության ընդունում, որը մասնավորապես.

- կամրագրի կառավարման խորհրդարանական ձև.
- կերաշխավորի Ազգային ժողովի վճռորոշ դերակատարությունը կառավարության ձևավորման հարցում.
- իրավունք կվերապահի Ազգային ժողովին վերացնելու հայտարարված արտակարգ և ռազմական դրությունը.
- կերաշխավորի խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքները.
- կամրագրի կարգավորող հանձնաժողովների (հակամենաշնորհային, գները կարգավորող և այլ) մասին դրույթ.
- կլիազորի Սահմանադրական դատարանին սահմանադրական մարմինների միջև իրավասությունների հարցով վեճերի լուծումը.
- կերաշխավորի Երևան քաղաքում թաղային համայնքների գոյությունը և թաղային համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետի ուղղակի ընտրությունը.
- կամրագրի անմիջական ժողովրդավարության այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսիք են ժողովրդական նախաձեռնությամբ հանրաքվեի միջոցով երկրի համար կարևոր հարցերի լուծումը, օրենքների ընդունումը և Ազգային ժողովի (դրանով պայմանավորված` կառավարության) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
- կամբողջականացնի կատարված դրական փոփոխությունները (որոնք ստվերվեցին կեղծված հանրաքվեով):


1.2. Սահմանադրական փոփոխությունների դրական ներուժի օրենսդրական և գործնական ամրագրում, մասնավորապես.

- Ազգային ժողովի վերահսկողական դերի և կառավարության պատասխանատվության ու գործունեության թափանցիկության աստիճանի բարձրացում.
- անկախ և արդար դատական իշխանության կայացում, վարչական արդարադատության ինստիտուտի ստեղծում` օրենքներին հակասող իրավական ակտերն անվավեր ճանաչելու և պաշտոնյաների հակաիրավական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով.
- կենտրոնացված կառավարումից դեպի իրական տեղական ինքնակառավարում անցման հնարավորինս արագացում.
- սահմանադրորեն ամրագրված տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության հիմնական խնդիրների իրականացմանն ուղղված երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրերի մշակում և իրականացում:


1.3. Նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունում, որը մասնավորապես կերաշխավորի.

- խորհրդարանական ընտրությունների 100% համամասնական համակարգ` միաժամանակ ընտրողին վերապահելով կուսակցությունների (դաշինքների) կողմից առաջարկված թեկնածուների ցուցակում հերթականության ձևավորումը.
- ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման և նրանց ղեկավար կազմի ընտրության քաղաքական հավասարակշռվածությունն ամրագրող կարգ.
- ընտրական գործընթացների թափանցիկությունը և վերահսկելիությունը` այդ թվում` ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով:


1.4. ՀՀ Սահմանադրությամբ և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների երաշխավորում, մասնավորապես.

- օրենքով մարդու հիմնական իրավունքների միայն այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք մի կողմից համապատասխանում են Սահմանադրությամբ սահմանված նպատակներին և պիտանի, անհրաժեշտ ու չափավոր են դրանց հասնելու համար (սահմանափակումների համաչափություն), մյուս կողմից այդպիսի սահմանափակումները կամ դրանց հանրագումարը չեն խախտում իրավունքի էությունը (սահմանափակումների սահմանափակում).
- լրատվամիջոցների և տեղեկատվական այլ միջոցների ազատություն, այդ թվում` հեռարձակվող լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող մարմնի այնպիսի իրավունքների ամրագրում, որոնք ուղղված են հեռարձակվող լրատվամիջոցների ազատության, անկախության և բազմազանության ապահովմանը (իրավասու պետական մարմիններին և դատարան դիմելը` ոտնձգություններից պաշտպանվելու նպատակով, ոլորտում տիրող վիճակի մասին Ազգային ժողովում ամենամյա, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` հրատապ զեկույցով հանդես գալը).
- պետական կամ առևտրային գաղտնիք չհանդիսացող և մարդու անձնական կյանքին չվերաբերող ցանկացած տեղեկատվության մատչելիություն:
  

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804700 / 728167