English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
  ԱԺԿ վարչության հայտարարություններ
  ԱԺԿ մամլո ծառայության հաղորդագրություններ
  Մոտեցումներ` ուղղված ընտրակեղծիքների նվազեցմանը
Դիմում` ուղղված ՀՀ Սահմանադրական Դատարան ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման կարգի վերաբերյալ

ԱԺԿ ՆԱԽԱՁԵՌՆԱԾ ԴԻՄՈՒՄ`
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ


ԴԻՄՈՂՆԵՐ` Ազգային ժողովի պատգամավորներ`
Շավարշ Քոչարյան, ը.տ. 097
Գրիգոր Հարությունյան, 095
Ստեփան Զաքարյան, 098
Վարդան Մկրտչյան, 104
Արամ Գասպարի Սարգսյան, 101
Էդմոնդ Ծատուրյան, 105
Մանուկ Գասպարյան, 004
Էմմա Խուդաբաշյան, 100
Կորյուն Առաքելյան, 120
Ալեքսան Կարապետյան, 118
Գագիկ Կոստանդյան, 123
Աղասի Արշակյան, 125
Արտաշես Գեղամյան, 117
Արշակ Սադոյան, 099
Հմայակ Հովհաննիսյան, 119
Ստեփան Դեմիրճյան, 092
Հրանտ Խաչատրյան, 102
Սամվել Թումանյան, 129
Հեղինե Բիշարյան, 090
Մհեր Շահգելդյան, 087
Հովհաննես Մարգարյան, 091
Գագիկ Ավետյան, 089
Ալբերտ Բազեյան, 096
Արամ Զավենի Սարգսյան, 093
Սմբատ Այվազյան, 010
Վազգեն Մանուկյան, 094
Հարություն Մուրադյան, 122

Ներկայացուցիչներ`
1. Ի.գ.թ. Հրայր Թովմասյան
2. Շավարշ Քոչարյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ. ՀՀ Ազգային Ժողով
(նստավայրի հասցե` ք.Երևան, Մ.Բաղրամյան 19)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
ՀՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍՐՔԻ 35 ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ 3)-րդ ԵՆԹԱԿԵՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԴՐՈՒՅԹԸ, 4)-րդ ԵՆԹԱԿԵՏԸ, 36 ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱԿԱՍՈՂ ԵՎ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Վեճի բնույթը և սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքը
Դիմումը ներկայացվում է ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 35 հոդվածի 1-ին կետի 3) –րդ ենթակետի երկրորդ նախադասությունում ամրագրված դրույթըը, 4)-րդ ենթակետը, 36 հոդվածի առաջին կետը ՀՀ Սահմանադրության 5, 19 և 98 հոդվածի համապատասխանության հարցը որոշելու խնդրանքով:
ամբողջությամբ     15.09.2006
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը
--------------------


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԵԿ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 35 ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ 3-ՐԴ ԵՆԹԱԿԵՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԴՐՈՒՅԹԻ, 4-ՐԴ ԵՆԹԱԿԵՏԻ, 36 ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երեւան 7 նոյեմբերի 2006թ.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը` կազմով. Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի, Հ. Դանիելյանի, Ֆ. Թոխյանի (զեկուցող), Վ. Հովհաննիսյանի, Զ. Ղուկասյանի, Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի, մասնակցությամբ` դիմող կողմի ներկայացուցիչներ Շ. Քոչարյանի եւ Հ. Թովմասյանի, պատասխանող` ՀՀ Ազգային ժողովի ներկայացուցիչ` Ազգային ժողովի օրենսդրության վերլուծության վարչության պետ Ա. Խաչատրյանի,

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 1 կետի, 101 հոդվածի 3 կետի, "Սահմանադրական դատարանի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25 եւ 68 հոդվածների.

դռնբաց նիստում բանավոր ընթացակարգով քննեց "Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների մեկ հինգերորդի դիմումի հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 35 հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի երկրորդ նախադասությունում ամրագրված դրույթի, 4-րդ ենթակետի, 36 հոդվածի 1-ին կետի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ" գործը:
ամբողջությամբ     07.11.2006
"ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ" ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ

N Շ 32 ՀՀ Ազգային ժողովի
13 նոյեմբերի 2006թ.
նախագահ` պարոն Տ.Թորոսյանին


Մեծարգո պարոն նախագահ

Ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանդրության 75-րդ և "ՀՀ Ազգային ժողովի կանոնակարգ" ՀՀ օրենքի 47 հոդվածներով` Ձեզ ենք ներկայացնում "Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրեմսգիրք" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը:

Հայտնում եմ նաև, որ`

ա) օրենքի ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում,
բ) օրենքի ընդունման կապակցությամբ ընթացիկ բյուջետային տարում լրացուցիչ ծախսեր չի նախատեսվում:

Խնդրում ենք ՀՀ օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով դնել շրջանառության մեջ:
Կից ներկայացվում են.

1. Օրենքի փոփոխության հիմնավորումը:
2. Օրենքի փոփոխման ենթակա հոդվածները:
ամբողջությամբ     13.11.2006

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804706 / 728173