English  28 September 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ՆՅՈՒԹԵՐ
  ԱԺԿ VII ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԻՑ
  Շավարշ Քոչարյանի Եվրոպայի Խորհրդում կատարած աշխատանքների մասին տեղեկանք
ԱԺԿ նախաձեռնած խորհրդարանական լսումներ
  Ելույթներ և հարցապնդումներ

"ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ"

ՀՀ ԱԺ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 23.05.02թ. "ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ" ԹԵՄԱՅՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

1. Հայաստանի և սփյուռքի մասնագետների ներգրավմամբ մշակել հայոց լեզվի և հայագիտության դիրքերի ամրապնդման և զարգացման պետական ծրագիր և այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացնել տվյալ ոլորտի նպատակային-ծրագրային և թեմատիկ ֆինանսավորում.

2. Կառավարության նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ ստեղծել հայոց լեզվի և հայագիտության դիրքերի ամրապնդման և զարգացման հատուկ հիմնադրամ` ծրագրի ֆինանսավորումը ոչ միայն բյուջեի հաշվին ապահովելու նպատակով.
ամբողջությամբ     
"ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՄ"


"ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՄ" ԹԵՄԱՅՈՎ 28.07.2000թ.
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները կամ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը (այսուհետ` ԻՏ) – տեխնոլոգիաներ են տեղեկատվության հետ աշխատելու համար.

1. սարքավորումներ (hardware),
2. ծրագրային ապահովում (software),
3. տեղեկատվության հավաքում, մշակում, հաղորդում և ներկայացում,
4. ինտերնետի վրա հիմնված էլեկտրոնային բիզնես (e-business):

Լսումների արդյունքում հանձնաժողովի սույն եզրահանգումներն առաջին հերթին վերաբերում են ԻՏ ոլորտի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված ուղղություններին:
ամբողջությամբ     

 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 804701 / 728168