English  07 December 2023

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
 ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2008
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹ-ՅՈՒՆՆԵՐ
 ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԿԱՅՔԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ
 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2007
 ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ
 ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ
 ՆՅՈՒԹԵՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԸ
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ


www.Havatarmutyun.org


www.WelcomeArmenia.com

www.armenia.li
 

ՕՐԻՆԱԳԾԵՐ
  ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծի լրամշակված տարբերակը
  Շրջանառության մեջ գտնվող ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծ
Շրջանառության մեջ գտնվող նախագծեր

"ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Հոդված 1. "Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության մասին" օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետի առաջին նախադասությունում "պետությունը յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսային մասում նախատեսում է նախորդ տարվա համեմատ բյուջեի եկամտային մասի աճին համամասնորեն ավելացող գումարից ոչ պակաս հատկացումներ" բառերը փոխարինել "սկսած 2007 թվականից, պետությունը միջոցներ է հատկացնում պետական բյուջեի տարեկան ծախսային մասի երեք տոկոսից ոչ պակաս չափով" բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:


Նախագիծը ներկայացված է Ազգային ժողով 2006թ. փետրվարի 17-ին
(Նույն նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ 2002թ. սեպտեմբերի 23-ին և 2003թ. հուլիսի 28-ին, սակայն ԱԺ-ի կողմից քննարկումը մերժվել է)
ամբողջությամբ     
"ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ" ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Հոդված 1. "Զինապարտության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետի "ե" ենթակետի "քաղաքացին," բառից հետո ավելացնել "ինչպես նաև կատարողական արվեստում պարբերաբար կազմակերպվող միջազգային մրցույթների դափնեկիրը," բառերը:

Հոդված 2. Պարբերաբար կազմակերպվող միջազգային մրցույթների ցանկը և այդ մրցույթների դափնեկիրների զորակոչից ազատելու կարգը հաստատում և վերանայում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:


Նախագիծը ներկայացված է Ազգային ժողով 2003թ. նոյեմբերի 11-ին
(Նույն նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ 2002թ. սեպտեմբերի 13-ին և 2003թ. օգոստոսի 19-ին, սակայն ԱԺ-ի կողմից քննարկումը մերժվել է)
ամբողջությամբ     
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾ (Կիսանախագահական համակարգ)

Հեղինակներ`
Վարդան Պողոսյան
Հրայր Թովմասյան
Վահագն ԳրիգորյանԵՐԵՎԱՆ - 02.05.2005


ամբողջությամբ
  02.05.2005
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (պառլամենտական համակարգ)

Ներկայացվել է ԱԺԿ-ի կողմից 2001թ-ին:

ամբողջությամբ
  2001թ.


 Դուք համաձա՞յն եք, որ Ազգային Ժողովը ընդունի ԱԺԿ ներկայացրած Ընտրական Օրենսգրքի նախագիծը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանելՄասնակցողների թիվը` 1388 
Copyright ©, National Democratic Party
WEB MAIL
      Հաճախումների
քանակը` 815505 / 738430